Kilka słów o mnie.

Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii o specjalności ekonomia menedżerska (2006) oraz absolwentem studiów licencjackich o kierunku informatyka o specjalności informatyka i ekonometria (2004), jak również studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (2009). Wcześniej uzyskałem tytuł technika rachunkowości, kończąc Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie (2001). Należałem do grona najlepszych absolwentów każdej z powyższych uczelni.

Krzysztof Rudnicki

Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując przez ponad siedem lat w olsztyńskich biurach rachunkowych, prowadzonych przez doradców podatkowych, dzięki czemu posiadam bogatą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w obsłudze firm. Po krótkim czasie zajmowałem główne stanowiska w każdym z tych biur, dzięki czemu mogłem wypracować i wprowadzić własną jakość obsługi klienta. Zaowocowało to lepszą współpracą z klientami oraz zwiększoną liczbą obsługiwanych podmiotów.

W swojej karierze uczestniczyłem w kontrolach Urzędów Kontroli Skarbowej, kontrolach Urzędu Celnego, kilkudziesięciu kontrolach i postępowaniach sprawdzających z Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy. Obsłgiwałem ponad trzysta podmiotów gospodarczych o różnych profilach działalności, mając do czynienia z tysiącami dokumentów księgowych, zdarzeń gospodarczych. Rekrutowałem pracowników tworząc zespoły zadaniowe, wdrażałem nowe systemy informatyczne wspomagające prace biura.

Z racji prowadzonej działalności, mam stały kontakt z Urzędem Skarbowym i z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, co pomaga być mi na bieżąco ze zmianami administracyjnymi. W ramach samokształcenia śledzę zmiany przepisów prawa, nie tylko podatkowego, ale również prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Zapoznaję się z orzeczeniami sądów oraz interpretacjami z zakresu prawa podatkowego.

Zawód księgowego zmienia się tak, jak zmienia się świat. Wiedza i doświadczenie to standardy w pracy profesjonalnego księgowego. Do tego wszechstronność. Już nie wystarczy umiejętność skrupulatnego liczenia, siedzenie w stercie papierów i zliczanie słupków. Nowoczesny księgowy to przedsiębiorca, którego celem jest uzyskanie jak największego zysku w postaci każdej zaoszczędzonej złotówki klienta. To ekonomista, który jest w stanie zrozumieć przedsiębiorcę, jego wizję i cele. Jest w stanie wspierać swojego klienta w dążeniu do osiągnięcia sukcesu na trudnym rynku. Dzięki wiedzy ekonomicznej rozumie zależności, jakie zachodzą w gospodarce i firmie klienta. Udziela rad, które oparte na obiektywnej analizie zaistniałego zdarzenia gospodarczego, poprzez pryzmat wielu płaszczyzn działalności, pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Księgowy to również informatyk, któremu nowoczesne narzędzia pomagają i wspierają pracę, a nie ją zastępują. Jest w stanie odpowiednio dopasować programy komputerowe, aby wykonywana przez niego praca spełniała oczekiwania klienta. Księgowy to też człowiek, który poprzez empatię, jak również opanowanie, jest zdolny poprowadzić klienta poprzez dobre i złe czasy biznesu. To osoba, która odpowiedzialnością i zdecydowaniem wspiera klienta w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Księgowy to... Twój księgowy

-Krzysztof Rudnicki